Mon panier 0
Mes favoris 0
Chuyen ke ve mon hang quy gia nhat doi. La plus précieuse des marchandises : un conte

Chuyen ke ve mon hang quy gia nhat doi. La plus précieuse des marchandises : un conte

Date de parution : 22/03/2021

À commander, expédié sous 5 à 10 jours
12,00 €

Livraison France à 7,90 € et à 5,90 € à partir de 45 € d'achat

Ean : 9782913904750
Hauteur : 20 cm
Largeur : 14 cm
Epaisseur : 0.4 cm
Partager :

Résumé


Ngày xua, m?t nguoi dàn ông d?n c?i và vo song trong m?t khu rùng lon.

Không dâu, không dâu, không dâu, không dâu các b?n , ? các b?n yên tâm di, dây không phái là chuyên Chú bé tí hon ! Hoàn toàn không phai. B?n thân tôi cung gi?ng nhu các b?n thân, tôi rât ghét cái câu chuyên ngo ng?n này. Có ai th?y ? dâu và th?i bu?i nào cha m? l?i b? roi con cái vì không thê' nuôi du?c chúng ? Thôi b? qua chuyên ây di...

Tr?r l?i v?i khu rung này, n?i mà luôn luôn dói và giá l?nh, nhât là ve mùa dông. Vào mùa hè, cái nóng ngôt ng?t bao trùm khâp cánh rung, xua tan cái giá l?nh. Còn cái dói thì trái l?i, luôn túc truc, nhât là vào th?i diêm mà chiên tranh thê gi?i hoành hành xung quanh khu rung này. Chiên tranh thê gi?i vâng, vâng, vâng.
J.-CI.Grumberg

Dich theo nguyên b?n tiêng pháp La plus précieuse des marchandises-Un conte, Nhà xu?t b?n Seuil (2019).